image_pdfimage_print

Op 24 November 2017 is daar ‘n onrustigheid in Rooimier se gemoed …

Dit is “Black Friday” en die mense bestorm die winkels in mass – maar Rooimier sien ‘n ander stormloop en dit is nie so ooglopend soos die inkopiebedrywighede nie!

In 2015, op versoek van die Vrystaat Hoërskole (VSHSAO), stel die VSAAV ‘n afrigter vir elke item op SA Skole in Rustenburg aan. Alhoewel die Spanbestuurder negatief teenoor hierdie inisiasief is, werp dit dadelik vrugte af: Die ouers ervaar dit as baie positief en atlete word daadwerklik bygestaan deur ervare, kennisvolle persone.

…maar skielik is hierdie inisiatief in 2017 onder verdenking – of is dit die VSAAV wat onder druk is?!

In die 25 November 2017- notule van die VSHSAO staan daar: “The meeting expresses its disappointment in the fact that MANCO-members and other Free State coaches were discussed in person during the AGM of the VSAAV.” Snaakse inskrywing, nê! Die MANCO kan slegs hulself “express” indien hulle, na ‘n bespreking, ‘n besluit neem …en as hulle ‘n besluit neem, moet daar ‘n voorsteller en sekondant aangeteken word!  Dus weet die leser nou nie wie die saak aangeroer het nie!!

Buitendien is die formulering baie vaag en kan die leser nie aflei wie die MANCO-lid of die afrigter is oor wie daar gesprek gevoer is nie! Hou in gedagte dat die VSAAV ‘n afrigtersvereniging is en seker die reg het om afrigters – al is hy/sy ook ‘n MANCO-lid – te bespreek!!!

Op die volgende MANCO-vergadering kom dit toe aan die lig dat geen so ‘n bespreking op die VSAAV se AJV plaasgevind het nie!!! Nou vra Rooimier wat gaan hier aan???

Op 13 Oktober 2017 hou die VSHSAO hul AJV! Skielik staan ‘n MANCO-lid op en stel dit as ‘n feit dat die Afrigtersgroep nie hul werk op SA’s doen nie en daarom moet die inisiatief geskrap word.  Dit val baie vreemd op komende van ‘n MANCO-lid wat slegs een van die drie SA’s – waar die afrigters diens gedoen het – bygewoon het! Toe daar ‘n koor van teenkanting opgaan, kom die Voorsitter agter dat die MANCO-lid net die voorstel gemaak het en toe die AJV verlaat het en huiswaards gekeer het. Snaaks, nê?!

‘n Tweede MANCO-lid maak toe verder die opmerking dat sy voel die VSHSAO moet self die afrigter(s) vir die Vrystaatspan aanwys (en nie die VSAAV op die VSHSAO se versoek nie!) Sy voel dat jonger afrigters ‘n kans moet kry om as Vrystaatspanafrigters diens te doen!

Omdat hierdie opmerkings/voorstelle soveel oproer in die vergadering tot gevolg het, is die saak na die MANCO verwys. Terwyl Rooimier hier skryf is die uitslag van die MANCO bespreking nog nie bekend nie – alhoewel daar ‘n MANCO-vergadering direk na die AJV plaasgevind het – dus geen oplossing vanaf 13 Oktober tot 24 November nie! Hoe lank moet ons wag om uit te vind wat die uitslag is??

Klink dit ook vir u asof daar iets snaaks hier agter die skerms aan die gang is?

Die VSAAV bedien die Vrystaatse skole-atlete al vir 29 jaar – en die VSHSAO is maar slegs 8 jaar oud! Skielik is die Afrigtersvereniging nou in die VSHSAO se visier!!! Die VSAAV is die enigste geassosieerde lid van die VSHSAO wat ‘n finansiële bydrae maak tot die Vrystaatspan se uitgawes na SA’s!

Hierdie Afrigtersgroep het al minstens 5 SA-medaljes vir die Vrystaatspan gered deur hul inmenging met beamptes se swak besluite gedurende die SA Skole kampioenskappe! Dink u dat ‘n jong, onervare afrigter dieselfde sukses sou kon behaal? Wie sou beter as Spanjool Wessels in 2017 se SA’s gewees het by die Diskus-en Hamergooikompetisies in Chatsworth?

Hoe wen die Afrigtersgroep 5 medaljes – en baie ander ingrypings wat nie noodwendig ‘n medalje tot gevolg gehad het nie – as hulle nie op hul pos was nie!Die medaljes was in Stap, Naellope, Driesprong, Gewigstoot! Watter topatleet/ Vrystaatatleet/ SA Jeugatleet wil hê ‘n onervare, jong afrigter moet hom/haar bystaan in die belangsrikste, nasionale kampioenskap van die atleet se seisoen????

Hierdie opmerkings/voorstelle is so skokkend onwaar en onvanpas dat Rooimier daarvan oortuig is dat iets anders hier aan die gang is!

Nou loop daar ook gerugte rond dat die VSHSAO sy 8 jaar oue Grondwet drasties wil verander!!! Ek verstaan ‘n Spesiale AJV word in die vooruitsig gestel! Hoekom die haas – wat is so belangrik dat dit nie tot 2018 se AJV kon wag nie??? Het die persone, wat hierdie veranderings dryf, al ooit enige ander Grondwet van begin tot einde geskryf/herskryf?

 

Op 24 November is daar ‘n onrustigheid in Rooimier se gemoed …