Welkom by VSAAV

VSAAV is ‘n vereniging van skole-atletiekafrigters in die Vrystaat. Ons bedien primer die onderwysers en atlete van die Vrystaat, maar mense oor die hele Suid-Afrika is baie welkom om aan ons aktiwiteite deel te neem. Ons nooi u om ons te

Lees Meer
icon-athletic-lg

Klinieke

Die klinieke vir 2016 is as volg:  Oos-Vrystaat/Kroon op Frankfort op 24 September. Hierdie is ‘n oggendkliniek wat tot 13:00 aanhou. Skakel: Vic van Heerden, 083 357 5809 2.  Goudveld Kliniek in Welkom op 14 Oktober. Hierdie is ‘n middagkliniek wat

training_icon

Kursus

Vrystaatse Skole Atletiekafrigtersvereniging TEL           016 9760760/1(W) FAKS  0169760762 SEL.          083 262 1658 E-POS ADRES spanjoolw@gmail.com                                                               4 SEPTEMBER 2016 Kollegas VSAAV ATLETIEKAFRIGTINGSPROJEK: DESEMBER 2016 TE SASOLBURG Die Hoofbestuur van VSAAV het op ’n bestuursvergadering in Augustus 2016 besluit dat bogenoemde

VSAAV

Jaarvergadering

Saterdag, 5 November 2016 by Sunwa River Lodge, Parys. Vrystaat