WELKOM:  11 Oktober 2019.  Skakel vir Madre by 083 397 4532

FRANKFORT:  7 September. Skakel vir Spanjool by 083 262 1568

BLOEMFONTEIN:  30/31 Augustus. Skakel vir Jan by 084 613 3720