WELKOM:  19 Oktober.  Skakel vir Madre by 083 397 4532

FRANKFORT:  15 September. Skakel vir Vic by 083 357 5809

BLOEMFONTEIN:  24/25 Augustus. Skakel vir Jan by 084 613 3720