VISIE

Die VSAAV visualiseer ‘n Vrystaat skolebevolking wat atletiek as die voorkeur-sportsoort vir hulle self toe-ein.

MISSIE

Die VSAAV se missie is om ‘n bydrae te lewer om ‘n goed ontwikkelde en afgerigte skole-atletiekbevolking d.m.v ‘n effektiewe afrigterssisteem daar te stel. Dit wil ons bereik deur veral onderwysers dwarsdeur die Vrystaat d.m.v. klinieke, kursusse en simposia aan die heel nuutste afrigtingsmetodes bloot te stel.

DOELSTELLINGS

Die doelstellings van die Vereniging is:

  • om die verteenwoordigende liggaam van alle Vrystaatse skole- atletiekafrigters te wees.
  • om amateuratletiek in die Vrystaat te bevorder en uit te bou.
  • om kennis en opleiding van atletiekafrigting, d.m.v. gereelde klinieke, kursusse en simposia  aan skole-atletiekafrigters en -atlete te versprei.
  • om d.m.v. opvolging die verdwyning van belowende jong atlete van die Vrystaat teë te werk.