VSAAV HOOFBESTUUR

Voorsitter Mnr. Spanjool Wessels
Hoërskool Wilgerivier, Frankfort
Onder-Voorsitter Mnr. Hendrik Taylor

Afrikaans Hoërskool Kroonstad

Sekretaris Mev. Corné Wessels
Afrikaanse Hoërskool Sasolburg, Sasolburg
Tesourier  Mnr. Brandon van Zyl

HTS Sasolburg

Streeksverteenwoordigers Mnr. Hendrik Taylor  (Kroon)

Mev. Annie Marais (Vaalrivier)
Mnr. Wilfred Sebotsa (Hulp -Vaalrivier)
Mnr. Jan Brits (Bloemfontein – Hoërskole)

Mev. Elizna Pretorius (Bloemfontein – Prim Skole
Me. Madré Harmse  (Goudvelde)
Mnr. Valico Matsheya (Hulp – Goudvelde)
Mnr. Vic van Heerden. (Oos-Vrystaat)

Rudolph Cloete. (Erelid en Webwerf)

Sameroeper Itemkoördineerders Mnr. Spanjool Wessels