VSAAV HOOFBESTUUR

Voorsitter Mnr. Vis van Rensburg
Koppie-Alleen Primêre skool, Welkom
Onder-Voorsitter Mnr. Spanjool Wessels

Hoërskool Wilgerivier, Frankfort

Sekretaris Mev. Corné Wessels
Afrikaanse Hoërskool Sasolburg, Sasolburg
Tesourier  Mnr. Brandon van Zyl

HTS Sasolburg

Streeksverteenwoordigers Mnr. Hendrik Taylor  (Kroon)
Mnr. Wilfred Sebotsa (Vaalrivier)
Mnr. Jan Brits (Bloemfontein – Hoërskole)

Mev. Elizna Pretorius (Bloemfontein – Prim Skole
Me. Madré Harmse  (Goudvelde)
Mnr. Valico Matsheya (Hulp – Goudvelde)
Mnr. Vic van Heerden. (Oos-Vrystaat)

Sameroeper Itemkoördineerders Mnr. Spanjool Wessels